CONTACT GREENCARTONBOX

ติดต่อบริษัท กรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์ จำกัด

แผนที่บริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์

บริษัท กรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์ จำกัด

ที่อยู่บริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์ จำกัด
 • 94/1 ม.3 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
 • Phone: 038-196-891 , 038-196-892
 • Fax : 038-196-893
 • E-mail : green_cartonbox@yahoo.com
Address to Green Carton Box Co.,ltd.
 • 94/1 M.3 Mabpong A.Phanthong, Chonburi 20160
 • Phone: 038-196-891 , 038-196-892
 • Fax : 038-196-893
 • E-mail : green_cartonbox@yahoo.com
บริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์จำกัด Greencartonbox บริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์จำกัด Greencartonbox
บริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์จำกัด Greencartonbox บริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์จำกัด Greencartonbox บริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์จำกัด Greencartonbox บริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์จำกัด Greencartonbox

GREEN CARTON BOX


Sale Person • พนักงานขาย บริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์ จำกัด ผจก.คุณณฤทธิ์ อยู่สุข
  Mr.Narit
  คุณณฤทธิ์
  Tel : 092-381-2112
 • พนักงานขาย บริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์ จำกัด พนักงานขาย เซล นิตยา คำแหวน
  Mrs.Nittaya (Yen)
  คุณนิตยา (น้ำเย็น)
  Tel : 092-273-7269
คลิ๊กที่ "ชื่อ" เพื่อดูรายละเอียด

SOLAJAMES PRINTINGSale Personคลิ๊กที่ "ชื่อ" เพื่อดูรายละเอียด