• Hi!
  นิตยา

  พนังานขายบริษัทกรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์
  ติดต่อได้โดยตรง

  0616279083

 • I am
  Sale

  ลูกค้าคือคนสำคัญ
  เราจึงบริการด้วยความทุ่มเท

About Us

Who Am I?

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นิตยา (น้ำเย็น) ทุ่มเทกับงาน ไม่ว่างานยากหรือง่าย ทำได้หมด และพร้อมก้าวไปกับบริษัท

"จงเติบโตด้วยศักยภาพสูงสุด"

Get in Touch

Contact