• Hi!
  สวัสดีครับ ผม ณฤทธิ์

  ผู้จัดการแผนกขาย

  092-381-2112

 • Sale Manager

  ทุกความสำเร็จ
  เกิดขึ้นได้เพราะองค์กร

About Us

Who Am I?

สวัสดีครับ ผม ณฤทธิ์ (โก๋) ทุ่มเทกับงาน ไม่ว่างานยากหรือง่าย ทำได้หมด และพร้อมก้าวไปกับบริษัท

"ถ้าสินค้าและบริการคือราชา การตลาดที่ดีก็คือราชินี ที่ช่วยผลักดันให้บริษัทก้าวไปข้างหน้า"